Cenník

PREVÁDZKOVÉ HODINY

denné lyžovanie: 09:00 – 16:00
večerné lyžovanie: 17:00 – 20:00

Vysvetlívky

SKIPAS
Skipasy vo forme čipovej karty sú zálohované sumou 2 Eurá. Záloha bude vrátená pri vrátení karty v nepoškodenom stave. Spolu so SKIPASOM obdrží zákazník pokladničný doklad o zaplatení. Tento doklad si starostlivo uschovajte pre účely prípadnej reklamácie lístka a pre kontrolu počas lyžovania.

RODINNÉ
Rodinný 2+1 platí len na celodenné skipasy pre 2 rodičov a 1 dieťa. Rodinný 2+2 platí len na celodenné skipasy pre 2 rodičov a 2 deti. Pri rodinných lístkoch je potrebné pre dokladovanie nároku na zakúpenie týchto typov lístkov karta poistenca.

DETSKÝ
Detský skipas platí pre deti do 12 rokov – kontrola kartou poistenca.

JUNIOR
Skipas Junior platí pre osoby do 18 rokov – kontrola kartou poistenca

SENIOR
Skipas Senior platí pre osoby nad 60 rokov – kontrola kartou poistenca a preukazu ZŤP.

Upozorňujeme Vás, že v pokladni sa nedá platiť platobnými kartami

UPOZORNENIE

Celodenný skipas neplatí na večerné lyžovanie.

Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, poškodení, výpadku elektrickej energie a dočasnom odstavení vleku z titulu technickej poruchy.
Skipas je neprenosný na inú osobu a je zakázané ho používať na podnikateľské aktivity, napríklad ( lyž.škola, lyž., snb. inštruktor a podobne) – pri zistenom neoprávnenom používaní skipasov bude skipas odobratý prevádzkovateľom strediska bez nároku na odškodnenie.
V cene prepravného nie je zahrnuté poistenie.
U deti do 15r. je povinná lyžiarska prilba